Referenties

Dhr. Aydin is veelzijdig geschoold en is werkzaam voor zowel de non-profit als de profit sector.
Zo werkt hij onder meer voor:

 • Gerechten
  • Openbaar Ministerie Curaçao
  • Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
  • Rechtbank Arnhem
  • Rechtbank Oost Brabant, sector kanton Eindhoven
  • Rechtbank Roermond
  • Rechtbank Maastricht
 • Advocatuur/Rechtsgebieden
  • Arbeidsrecht
  • Bestuursrecht
  • Civiel Recht
  • Contractenrecht
  • Faillissementsrecht
  • Goederenrecht
  • Huurrecht
  • Letselschade
  • Ondernemingsrecht
  • Penitentiair Recht
  • Personen- en Familierecht
  • Strafrecht/Jeugdstrafrecht
  • Vreemdelingenrecht (geregistreerde IND tolk)
 • Notariaat
  • Metis Notarissen, Gulpen
  • Moonen Notarissen, Venlo-Blerick
  • Notariskantoor Mickartz, Landgraaf
  • Notariskantoor Zuidervaart & Verstegen, Brunssum
  • Rivierdael Netwerk Notarissen, Venlo
  • Team Notarissen, Maastricht
  • VanLier Posthumus Notarissen, Swalmen
  • Visser Van den Broek Netwerk Notarissen, Helmond
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
  • Nationale Politie
  • Openbaar Ministerie (OM)
  • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
  • Stichting het Juridisch Loket
  • Stichting Reclassering Nederland (SRN)
 • Ministerie van Defensie
  • Koninklijke Marechaussee (KMar)
 •  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Inspectie SZW – bestrijding Arbeidsmarktfraude (AMF)
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Ministerie van Financiën
  • Belastingdienst, Douane
  • Belastingdienst, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)
 • Asielketen
  • Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND)
   • Diverse aanmeldcentra op locatie in: (geregistreerd als IND Tolk)
   • Badhoevedorp
   • Budel
   • ‘s-Hertogenbosch
   • Zevenaar
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
  • Diverse Asielzoekerscentra (AZC)
  • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
  • Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN)
 • Gemeenten
  • Burgerzaken
  • Dienst Werk en Inkomen (DWI)
  • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
  • Gemeentelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  • Sociale wijkteams/Sociaal Werk in de Wijk (SWW)
  • Stedelijke Zorg
 •  Zorgsector
  • Active Health Bedrijfsartsen Plus
  • Altrecht
  • Antonius Ziekenhuis
  • Baijer Mediation
  • Bureau Jeugdzorg (BJz)
  • Casa Klinieken
  • Catharina Ziekenhuis
  • Centrum Bijzondere Tandheelkunde
  • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  • De Rooy Fysiotherapie
  • Dijk en Duin, Landgoed Duin en Bosch/psychiatrie
  • Emergis
  • Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU)
  • Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht
  • Fysio Gasthuus
  • Gelre Ziekenhuizen
  • Gezondheidscentrum voor asielzoekers (GCA)
  • GGNet Winterswijk
  • Grenshospitium Schiphol
  • Haga Ziekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis
  • Indigo
  • Isala Ziekenhuisgroep
  • i-spy / interculturele psychiatrie
  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  • Kraamzorg Het Groene Kruis
  • Laurentius Ziekenhuis
  • Maastricht UMC+
  • Maatschap Fysiotherapie Grave
  • Mondmedicentrum
  • Mutsaersstichting
  • Neuro-Orthopedisch Centrum
  • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
  • Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie J. Schoutrop
  • Refaja Ziekenhuis
  • Rijnstate Ziekenhuis
  • Rubicon Jeugdzorg
  • Sensire (thuis) zorg
  • Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
  • Stichting Jeugdzorg St. Joseph
  • Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
  • Stichting Nidos
  • Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU)
  • Stichting Timon
  • Stichting Welstad
  • Streekziekenhuis Koningin Beatrix
  • Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Veilig Thuis NML
  • Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
  • Verloskundigenpraktijk Goes
  • Verloskundigenpraktijk Kampen
  • Verloskundigenpraktijk New Life
  • Verloskundigenpraktijk PUUR
  • VieCuri Medisch Centrum
  • Virenze Riagg
  • Wel en Wee Verloskundigepraktijk
  • Wilhelmina Kinderziekenhuis
  • Zorggroep Adelante
  • Zorggroep Oude en Nieuweland
 • Onderwijssector
  • Mutsaersstichting/De Wijnberg, (voortgezet) speciaal onderwijs
  • Mytylschool Uilingshof, speciaal onderwijs (TOS)
  • Stichting Kerobei/Basisschool Natuurlijk!, speciaal basisonderwijs
  • Stichting Kerobei/Basisschool De Schans,  speciaal basisonderwijs
 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
  • tolk bij individuele theorie-examens op diverse locaties in Nederland